Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Planprioritering

Kommunen har sedan ett par år ett hårt tryck på framtagande av nya detaljplaner. För att kunna prioritera rätt utifrån kommunens övergripande riktlinjer samt utifrån de resurser sektor samhällsbyggnad och kommunen har till sitt förfogande är det viktigt att ha en formellt beslutad planprioritering.

Planprioriteringen utgör en sammanvägd bedömning av planernas strategiska betydelse, följsamhet till styrdokument, behov av infrastrukturutbyggnad, förekomst av förorenad mark samt naturvärde.

 • Under 2023 bör planeringsstrategi (ÖP) Ale kommun startas.
 • Strukturstudie för centrala Älvängen - beslut beräknas tas hösten 2023
 •  

Under 2023 kan följande detaljplaner startas upp beroende på tillgängliga resurser:

Under 2022 har en förstudie för att utreda behovet av en strukturstudie för Surte gjorts.

När detta arbete visar inriktning kan följande planer startas (preliminärt under 2025):

 • Surte 1:248 med flera - bostäder
 • Surte 5:65 - bostäder
 • Skårdal 1:109 - bostäder

Under 2023 kan fördjupad översiktsplan (FÖP) eller strukturstudie för Bohus startas.

När FÖP visar inriktning kan följande detaljplaner startas (preliminärt 2025):

Under 2023 kan följande detaljplaner startas upp beroende på tillgängliga resurser:

 • Nödinge 4:292 - ändring (ny 2022)
 • Nödinge 38:13 mer flera - bostäder
 • Nödinge 3:70 - bostäder

Under 2023 kan följande detaljplan startas beroende på tillgängliga resurser:

 • Nol 2:299 - ändring verksamheter

Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) eller strukturstudie Nol och Alafors startas.

Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) eller strukturstudie Nol och Alafors startas.

När FÖPen visar inriktning kan följande detaljplaner startas:

Under 2023/24 kan följande detaljplan startas beroende på tillgängliga resurser:

 • Starrkärr 4:14 - bostäder med mera

Efter att arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) Älvängen visar på inriktning kan följande detaljplaner startas. En genomlysning bland annat med avseende på jordbruksmark behöver göras.

 • Paradiset - bostäder
 • Starrkärr 4:11 - bostäder
 • Del av Starrkärrs-torp 3:1 - bostäder
 • Häljered 2:52 med flera - bostäder
 • Starrkärrs-torp 1:10 - bostäder
 • Starrkärrs-torp 3:17 - bostäder
 • Häljered 2:7 - verksamheter
 • Skönningared 7:42 med flera - bostäder
 • Högstorp 2:7 - bostäder
 • Skönningared 1:21 - bostäder
 • Skönningared 7:9 - bostäder
 • Högstorp 2:2 - bostäder

Under 2023 kan följande detaljplan startas beroende på tillgängliga resurser:

 • Alvhem 2:101 - verksamheter

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den