Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillägg till detaljplan 474 för vårdändamål inom Svenstorp 1:173

Ortofoto över området i Älvängen med rödmarkerat planområde

Områdesbeskrivning

Området ligger i norra delen av Älvängen mellan E45 och Göteborgsvägen och är cirka 2,8 hektar stort. Inom området pågår utbyggnad av handel och verksamheter.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra etablering av en vårdcentral inom fastigheten.

Planprocessen

Detaljplanen görs som en ändring av gällande detaljplan 474 som vann laga kraft 2011-07-05. Det innebär att endast den ändrade markanvändningen prövas. Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Ett förslag var på samråd mellan 27 februari – 17 april 2018. En granskning hölls mellan den 1 - 15 oktober 2018. Inkomna synpunkter från samråd och granskning är sammanfattat och kommenterat i granskningsutlåtandet.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Samhällsbyggnadsnämnden §31 , 2019-02-21.

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Eventuella synpunkter framförs skriftligt senast den 22 mars 2019 till:

Ale kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
449 80 Alafors

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har förlorat rätten att överklaga den antagna planen.

Antagandehandlingar

Anslag om antagandePDF
Protokoll SBN §31 2019-02-21PDF
Protokoll SBN §8 2019-01-17PDF
Planbeskrivning 2018-12-05PDF
Plankarta 2009-03-02 rev. 2018-12-05PDF
Granskningsutlåtande 2018-12-05PDF
Planbeskrivning (plan 474) 2011-03-17PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.