Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupning av översiktsplanen för bostäder vid Brandsbobergen

Karta över planområdet för Brandsbobergen

Karta över planområdet för Brandsbobergen Bild: Ale kommun

Vilande

Ärendet är vilande i väntan på nya översiktsplan. Inget arbete pågår.

Syfte

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att ange den framtida markanvändningen och bebyggelseutvecklingen inom Brandsbobergen. I uppdraget ingår att ta fram förslag på nya bostadsområden och därmed sammanhängande infrastruktur samt sammanväga olika intressen i ett förslag till fördjupad översiktsplan. Översiktsplanen skall utgöra ett handlingsprogram och ligga till grund för framtida beslut om detaljplaneläggning.

Avgränsning

Planområdet är beläget öster om Nols samhälle och omfattar framförallt delar av området uppe på höjdplatån. Planområdet omfattar cirka 160 hektar. Planen avgränsas av Nya Alingsåsvägen-Lunnavägen (Ale Elförening) i norr, bebyggelsen i väster, Vimmersjön i söder och skogsområdena sydväst om Hältorpssjön. 

Förslag 

Den fördjupade översiktsplanen redovisar tre utbyggnadsområden A, B och C som tillsammans innehåller 600-800 bostäder. 
Området är tänkt att anslutas via gång- och cykelvägar till Nols centrum och pendelstationen. Bilvägsanslutningar till områdena kommer att ske via Alafors och Nödinge.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under vintern 2010.

Handlingar

Fördjupad översiktsplan för Brandsbobergen Pdf, 4 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den