Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Nol Norra

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.16

Områdesbeskrivning

Området ligger centralt i Nol, cirka 250 meter från pendeltågsstationen. Området består av flack exploaterad industri- och verksamhetsmark (tidigare verksamhet för Tudor AB) i söder som övergår i en oexploaterad grönyta, före detta jordbruksmark, i norr och öster. Området är ca 13 hektar stort och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i öster, till kommunikationsstråk i väster och till befintlig industri- och verksamheter i söder.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak bostadsändamål men även för ändamålen skola, vård, centrumfunktioner och lättare verksamheter.

Syftet är även att med detaljplanen som styrverktyg rena planområdet från förorenad mark.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen. Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den