Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för industriändamål inom del av Surte 20:3

Flygfoto över planområde i södra Surte

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2021.3

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Surte intill kommungränsen mot Göteborgs kommun, Göta älv, E45an och ett skogsområde. Planområdet är cirka 2,3 hektar stort och bebyggd med småindustri. Marken är privatägd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av verksamheter inom område för att tillgodose behovet av expandering av verksamhet.

Planprocessen

Planen bedrivs med standard förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)

Planskede

För tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den