Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för industriändamål inom del av Brandsbo 1:156 med flera

Plangräns Brandsbo 1:156

Överklagad

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande 2019-05-29 har överklagats. Ärendet skickades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Beslutet är överklagat och ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger centralt i Nol, i direkt anslutning till Perstorps anläggning och är cirka 12 000 kvadratmeter stort.

Syfte

Planens syfte är att säkerställa skyddsavståndet till pågående verksamhet på Perstorp Oxo ABs intilliggande anläggning.

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).
Ett planförslag var utställt för samråd mellan den 29 juni - 10 augusti 2018. Detaljplanen var utställt för granskning mellan den 17 april - 2 maj 2019.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Samhällsbyggnadsnämnden §115, 2019-05-29.

Handlingar

Anslag om antagandePDF
Protokoll SBN § 2019-05-29PDF
Plankarta med bestämmelser, 2019-05-06PDF
Planbeskrivning, 2019-05-06PDF
Granskningsutlåtande 2019-05-06PDF

Utredningar

Riskutredning Nol Norra, 2015-10-07PDF
Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Nol Norra, 2015-11-13PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-11-12 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.