Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för camping inom Häljered 2:6 med flera

Plangräns för camp Viking

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2013.401

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår. Det är i nuläget oklart om planarbetet kommer att återupptas.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget mellan Alafors och Älvängen i anslutning till Ale Vikingagård. I det natursköna området finns flera fornlämningar och närhet till älven och skidbacken. Med E45:an strax intill och pendeltågstationer relativt nära erbjuder platsen goda kommunikationer till Göteborg. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en campingplats och att integrera vikingagården i denna.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Ett skiss- och utredningsarbete startades upp för att ta fram förslag på utformning och kunskapsunderlag som behövs för planläggning och samråd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den