Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och förskola inom Nödinge-Stommen 1:261 med flera

Flygfoto över Backa området med plangränser för detaljplan för Nödinge-Stommen 1_2661 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.6

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra delarna av Nödinge. Området är cirka 14 hektar stort och består idag av golfbana, öppna ytor och Backa Säteri med dess kulturmiljöbebyggelse. Marken är till största del privatägd och en mindre del ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder, förskola och ett klubbhus för golfen inom planområdet samt möjliggöra utveckling av Backa Säteri, med hänsyn till platsens naturvärden, landskapsbild och kulturhistoria.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Planskede

För tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den