Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Utby 2:76 med flera (centrala Älvängen)

Flygfoto över Älvängen centrum med utmarkerat planområde

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.11

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar cirka 3,4 hektar och ligger i anslutning till Älvängens resecentrum. Området är tidigare detaljplanelagt och består av både kommunal och privatägd mark.

Syfte

Planens syfte är att skapa förutsättningar för attraktiv småstadsbebyggelse centralt i Älvängen, men blandad bostadsbebyggelse och centrumverksamheter.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 2010:900. Nu arbetar vi med framtagandet av samrådshandlingar.

Relaterad information

  1. Pågående planer på samråd och granskning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den