Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Utby 2:27 med flera

Flygfoto över planområdet i centrala Älvängen

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.3

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed Göteborgsvägen i centrala Älvängen, cirka 700 meter från pendelstationen. Området är cirka 1,9 hektar stort och angränsar till en bussdepå och ett verksamhetsområde. Marken är privatägd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivnära område.

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planskede

För tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den