Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Surte 7:1

Detaljplan för bostäder inom Surte 7:1

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2011.74

Vilande

Planarbetet ligger vilande tills vidare då bullerfrågorna inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i södra Surte ca 300 meter från Surte centrum och Surte pendeltågstation i ett område med bostäder och inslag av mindre verksamheter. På fastigheten finns idag en brandstation som inte är i bruk, en transformatorstation och en återvinningsplats.

Syfte

Planförslagets syfte är att ändra markanvändning i gällande plan från småindustri till bostadsändamål. Avsikten är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus. En målsättning är att åstadkomma en exploatering med en föredömlig energilösning.

Samråd

Planförslaget var ute på samråd under maj 2013. 

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 491 kB.
Planbeskrivning Pdf, 523 kB.
Genomförandsbeskrivning Pdf, 112 kB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den