Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Surte 1:271

Ortofoto över Surte med rödmarkerat planområde över Brattåsberget

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2012.71

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår. Det är i nuläget oklart när planarbetet kommer att återupptas.

Områdesbeskrivning

Planområdet består i huvudsak av Brattåsberget och är cirka 5 hektar stort. Brattåsberget är beläget i centrala Surte och omgärdat av bostadsbebyggelse i form av småhus och flerbostadshus samt av verksamheter. Västerut finns de stora kommunikationslederna och Göta Älv. Brattåsberget är en skogsbeklädd brant kulle med fin utsikt över samhället och älven.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för bostadsändamål. Naturvärden ska bevaras i möjligaste mån och tillgängliggöras för allmänheten.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL). Detaljplanen har inte varit på samråd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den