Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Paradiset

Ortofoto över Älvängen norra med planområdet rödmarkerat

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2011.81

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande i väntan på en fördjupad översiktsplan för Älvängen, ett arbete som drogs igång under 2022. Planarbetet för Paradiset kan tidigast påbörjas efter att den fördjupade översiktsplanen har varit på samråd.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 1 km nordost om Älvängens centrum. Området är cirka 14 hektar stort och ligger i anslutning till Göteborgsvägen, Emylundsvägen och Paradisvägen.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för bostadsändamål i en miljö med bevarande naturvärden och hästverksamhet.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

​Samråd

Ett planförslag var utställt på samråd mellan 9 december 2015 - 22 januari 2016.
Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som kommer att vara tillgänglig vid utställningen som är nästa skede i planprocessen.

Samrådshandlingar

Infobrev Pdf, 692 kB.
Protokoll SBN 2015-09-17 Pdf, 163 kB.
Plankarta Pdf, 2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.
Behovsbedömning Pdf, 592 kB.

​Utredningar

Geoteknisk utredning 2014-10-14 Pdf, 405 kB.
Väg-, VA- och bullerutredning (granskningshandling) 2015-04-21 Pdf, 3 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den