Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Paradiset

Ortofoto över Älvängen norra med planområdet rödmarkerat

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 1 km nordost om Älvängens centrum. Området är cirka 14 hektar stort och ligger i anslutning till Göteborgsvägen, Emylundsvägen och Paradisvägen.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för bostadsändamål i en miljö med bevarande naturvärden och hästverksamhet.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen.

​Samråd

Ett planförslag har varit ute på samråd mellan 9 december 2015 - 22 januari 2016.
Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Samrådshandlingar

InfobrevPDF
Protokoll SBN 2015-09-17PDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

​Utredningar

Geoteknisk utredning 2014-10-14PDF
Väg-, VA- och bullerutredning (granskningshandling) 2015-04-21PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den