Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med flera

Detaljplan Nödinge - Stommen 7:1

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår.

Områdesbeskrivning

Området är beläget vid Bräckans väg i Nödinge, i anslutning till bostäder i väster och norr samt öppet landskap i söder och öster om området. Området ligger i nära anslutning till Gamla Kilandavägen samt lokal kollektivtrafik och en kilometer från pendelstation Nödinge. Planområdet upptar en yta av cirka 0,9 hektar.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för en förtätning och utveckling av bostäder i Nödinge. Marken är privatägd.

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 SFS 2014:900.
Detaljplanen har inte varit på samråd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-11-12