Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Ortofoto över planområdet

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i sydvästra Alafors längs med Sjövallavägen (öster ut) och Rishedsvägen (norr ut) och är cirka 4,3 hektar stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Planen ska även säkerställa att avrinningsområdet norr om Rishedsvägen ner mot Sköldsån inte påverkas negativt beträffande erosion. Den ska även säkerställa gång- och cykelvägen längs Sjövallavägen.   

Utställning

Ett förslag till detaljplanen var utställt under våren 2015.
En ny utställning är planerad under 2018. 

Utställningshandlingar

InformationsbrevPDF
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
BehovsbedömningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

Geotekniskutredning stabilitetPDF
Geotekniskutredning byggbarhet
PDF
Geoteknisk undersökning, KC-pelare, PLANPDF 
DagvattenutredningPDF
NaturinventeringPDF
Naturinventering kartaPDF
TrafikbullerutredningPDF
Arkeologisk utredningPDF

  1. Pågående planer på samråd och utställning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-11-12 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.