Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Ledet 1:1

Flygfoto över området vid kommunhuset i Alafors med markering av detaljplanområde Ledet 1:1

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2017.3

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår. Det är i nuläget oklart om planarbetet kommer att återupptas.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger längst med Ledetvägen i Alafors, mellan kommunhuset och befintlig bostadsbebyggelse. Området är cirka 3500 kvm stort.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. 

Planprocessen

Planen bedrivs med standard förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).
Detaljplanen har inte varit på samråd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den