Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 med flera

Flygfoto över centrala Nödinge med markerat planområde

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.11

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Nödinge. Området är cirka 9 hektar stort och består idag av rekreationsytor, förskolor och parkeringsytor. Marken är till största del kommunägd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny förskola, andra skollokaler, bostäder och en ny stadspark inom området. Det kommer även att skapas andra aktivitetsytor samt platser för omhändetagande av dagvatten och skyfall.

Planprocessen

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planskede

Planarbetet har precis påbörjats och för tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Under hösten 2022 bjöds invånare in att dela med sig av erfarenheter och idéer genom en enkät, en workshop med allmänheten och en träff med ungdomar.

  1. Ta del av invånarnas idéer och förslag för Nödinge 38:2

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den