Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Plan 476 - Handelsplats Älvängen

Detaljplanen vann laga kraft den 7 februari 2012.
Ett tillägg till detaljplanen avseende vårdändamål vann laga kraft den 14 oktober 2015. Tillägget gäller tillsammans med den ursprungliga planen.

Planhandlingar

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den