Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Naturområden i Ale

I Ale kommun finns allt från gamla barrskogar och rika lövskogar till öppna landskap med ängs- och hagmarker.

Foto: Ale kommun

Här finns mer än 100 sjöar och flera hundra kilometer vattendrag. Bland dessa märks porlande skogsbäckar, fågelsjöar, mossgölar och djupa klarvattensjöar. Och så klart landets största och fiskrikaste vattendrag – Göta älv Pdf, 3 MB.. Det finns goda möjligheter till bad och sportfiske på många håll.

Naturreservat i Ale

Särskilt värdefulla naturområdena har avsatts som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen. I Ale kommun finns 16 naturreservat Länk till annan webbplats.. Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats. förvaltar reservaten och ansvarar för skötseln.

Natur- och kulturguide

Natur- och kulturguiden vänder sig till såväl kommuninvånare som invånare i andra delar av världen. Guiden ger tips och berättar om några av de sevärdheter och natursköna platser som finns i Ale kommun.

Göta älv

Mellan åren 2004 och 2012 byggdes den dubbelspåriga järnvägen och motorvägen genom kommunen. I samband med vägprojektet restaurerades strandängar och delar av älven gjordes mer lättillgängliga och attraktiva för allmänheten. Strandängarna sköts av Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats. som har avtal med djurägare om betesdrift. Fågeltornen vid Stora Viken och Häljered gör det lättare att studera fågellivet vid älven och på de betade strandängarna.

Friluftsliv

Information om leder, stigar, bad, fiske och jakt finns här.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den