Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kalkning av sjöar och våtmarker

Kalk används för att förhindra försurning av sjöar och vattendrag. Ale kommun tillhör ett av Sveriges mest försurningsdrabbade områden.

Kalkspridning med hjälp av helikopter

Helikopter och båt används för spridning av kalk.

Våra sjöar och vattendrag i de näringsfattiga områdena Risveden och Vättlefjäll försurades tidigt, troligen började processen redan under 1950-talet. För att motverka försurningen började man under 1960-talets slut att kalka sjöarna. Initiativtagare var sportfiskeföreningar och privatpersoner som själva bekostade och spred kalken. Kommunen tog så småningom över ansvaret.

Sedan 1993 har våtmarkskalkning tillämpats i de områden där man inte uppnått tillräcklig effekt genom sjökalkning. Fördelen med våtmarkskalkning är att effekten blir mer utdragen i tiden samt att skadligt aluminium i markvattnet fastnar och oskadliggörs i våtmarken, fiskdöd kan därmed undvikas.

Från och med 2017 är Göteborgsregionen (GR) huvudman. Staten står för merparten av kostnaderna.

I Ale kommun krävs våtmarkskalkning i Rämneåns, Hållsdammsbäckens samt delar av Forsåns och Söråns vattensystem för att de skyddsvärda lax och öringbestånden i de nedre delarna av vattendragen skall kunna leva vidare. Även fisk och vattenlevande fågel högre upp i systemen är beroende av kalkning.

Kalkningsinsatserna i Ale har varit framgångsrika, i stort sett alla kalkade sjöar och vattendrag har idag tillfredställande värden (pH över 6,0) även buffertförmågan är god eller i några fall åtminstone acceptabel. Detta har gjort att tidigare helt utslagna bestånd av fisk och bottenfauna har kunnat återhämta sig och återfå en i stora delar naturlig sammansättning.

Det goda tillståndet är dock helt beroende av en fortsatt spridning av i storleksordningen 340 ton kalk per år i sjöar och på våtmarker.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-11-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.