Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ett allt varmare och blötare Ale

Klimatförändringarna medför mer extremt väder med ökad nederbörd. Det ökar risken för översvämningar och skred. Även risken för värmeböljor ökar. För Ale kan detta få konsekvenser bland annat genom närheten till Göta Älv.

Översvämning

Ale kommun har inlett ett samarbete med SMHI för att ta fram en modell för hur risken för översvämningar ser ut i kommunen. Modellen ska ligga till grund för kommande samhällsplanering och som underlag för förebyggande åtgärder.

Skred

Branta slänter som överlagras av leriga jordarter ger förutsättningar för skred. Eftersom sådana förutsättningar finns utmed flera vattendrag i Ale kommun, bland annat utefter Göta älvs och Grönåns strandkanter, är risken för skred relativt stor på vissa ställen i kommunen.
Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört en kartläggning och analys av skredriskerna längs Göta älvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vilken slutredovisades 2012-03-30.

Klimatförändringarna, med ökad nederbörd, stigande havsnivå och ökade vattenflöden riskerar att leda till fler översvämningar, erosion och skred som följd. Under 2012 har geotekniska undersökningar genomförts i Ale kommun. Dessa geotekniska utredningar kommer att ligga till grund vid exempelvis fysisk planering och bygglovgranskning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (före detta Räddningsverket), kan lämna statligt bidrag på högst 60 procent av kostnaderna för att säkra känsliga marker mot skred.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-09 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.