Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Natur, miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att samhället utvecklas så att vår
levnadsstandard förbättras utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få det lika bra.

Ale kommun arbetar strategiskt med hållbar utveckling. Du kan läsa om vårt arbete här.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling delas ofta in i tre delar som beskrivs som ömsesidigt beroende av varandra.

  • Social hållbarhet handlar om att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktig hushållning med mänskliga och materiella resurser

Utvecklingen blir hållbar om varje del av dessa långsiktigt utvecklas utan att vara på bekostnad av någon av de andra.

Samhället utvecklas hållbart genom att i samhällsplaneringen ge kommuninvånarna förutsättningar att kunna göra hållbara val, till exempel genom bra tillgång till kollektivtrafik och erbjuda energieffektiva bostäder. Som medborgare och konsument kan vi genom att förändra våra dagliga vanor och val påverka belastningen på jordens resurser, naturen och människors arbetsvillkor.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-09-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.