Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Natur, miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att samhället utvecklas så att vår
levnadsstandard förbättras utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få det lika bra.

Ale kommun arbetar strategiskt med hållbar utveckling. Du kan läsa om vårt arbete här.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling delas ofta in i tre delar som beskrivs som ömsesidigt beroende av varandra.

  • Social hållbarhet handlar om att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktig hushållning med mänskliga och materiella resurser

Utvecklingen blir hållbar om varje del av dessa långsiktigt utvecklas utan att vara på bekostnad av någon av de andra.

FN har tagit fram 17 mål, de globala målen, som samlas under Agenda 2030. De 17 målområdena kan också ses som en definition av hållbar utveckling. På samma sätt som en hållbar samhällsutveckling inte kan ske på bekostnad av någon av de tre delarna ovan, kräver en hållbar samhällsutveckling att vi inte motverkar något av de 17 målen i Agenda 2030.

Samhället utvecklas hållbart genom att i samhällsplaneringen ge kommuninvånarna förutsättningar att kunna göra hållbara val, till exempel genom bra tillgång till kollektivtrafik och erbjuda energieffektiva bostäder. Som medborgare och konsument kan vi genom att förändra våra dagliga vanor och val påverka belastningen på jordens resurser, naturen och människors arbetsvillkor.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-22 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.