Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skred och ras

Risken för skred är relativt stor på vissa ställen i kommunen. Det handlar främst som branta slänter som överlagras av leriga jordarter utmed flera vattendrag i Ale kommun, bland annat utefter Göta älvs och Grönåns strandkanter. Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört en kartläggning och analys av skredriskerna längs Göta älvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dessa geotekniska utredningar ligger till grund vid exempelvis fysisk planering och bygglovgranskning. Kommunen kan också geotekniska undersökningar till exempel i samband med arbete med detaljplaner.

Statligt bidrag för att säkra mark

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (före detta Räddningsverket), kan lämna statligt bidrag på högst 60 procent av kostnaderna för att säkra känsliga marker mot skred.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om ras och skred och om hur du gör för att ansöka om bidrag för att säkra marker mot skredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-04 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.