Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

GIS, koordinat- & höjdsystem

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett system som används för att samla in, lagra och presentera lägesbunden information, det vill säga information som går att lokalisera till en plats.

I ett geografiskt informationssystem kan information från olika källor kombineras och visas tillsammans i en kartbild. På detta sätt kan informationen åskådliggöras på ett tydligt sätt och användas i olika typer av beslut samt planering inom kommunen. I kommunen används GIS exempelvis till ruttplanering för räddningstjänstens insatstider samt planering av skolskjuts. Det geografiska informationssystemet används också för geografisk planering av skolor och för att presentera statistik på ett överskådligt sätt.

För att se ett urval av information ur kommunens GIS kan du gå in på Ales kommunkarta Länk till annan webbplats., där finns kartinformation som kan vara av intresse för allmänheten. 

Koordinatsystem och höjdsystem

Fram till december 2014 använde Ale kommun sig av Göteborgs lokala höjdsystem. Numera används koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 i plan och RH2000 i höjd.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den