Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Adressättning och lägenhetsregister

Om det saknas en adress till ett bostadshus och dess entré/er så är det fastighetsägarens ansvar att meddela samhällsbyggnadsförvaltningen.

Adress

Varje bostads-, industri-, och verksamhetsbyggnad ska ha en adress som anger var den är belägen. Våra adresser utgör grunden för folkbokföringen och postens verksamhet. Alla nya hus som byggs får en adress i samband med att bygglov beviljats. Det är först när en adress är fastställd som folkbokföring kan ske.

Vägnamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag på vägnamn som lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Lägenhetsregistret

Sedan 1 september 2010 ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för ajourhållning av Lantmäteriets lägenhetsregister. Fastighetsägare är skyldiga att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Det innebär att du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus Länk till annan webbplats.".

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • Lägenhetsnummer
  • Bostadsarea
  • Antal rum
  • Kökstyp
  • Lägenhetskategori

Alla lägenheter ska vara numrerade efter en nationell standard. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt) ska finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

  1. På Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om lägenhetsregistret. Länk till annan webbplats.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den