Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sanering öster om Folketshusvägen

I samband med starten av den stora blysaneringen upptäckte vi att föroreningen är mer spridd än vi trodde. Då den dessutom är ytlig startar saneringsarbetet omedelbart.

- Vi sanerar ytterligare ett område på 1 000 kvadratmeter, säger Torbjörn Andersson som är projektledare för blysaneringen i centrala Nol.

Ale kommun ska med bidrag från staten ta bort 30 000 ton blyförorenad jord i centrala Nol. På marken ska sedan en förskola och ett par bostadshus byggas. Innan det stora grävarbetet drar i gång måste bland annat el- och vattenledningar flyttas och det var i samband med det arbetet som vi fann blyförorenade massor även i detta område.

- Vi vet sedan tidigare att en del av marken i centrala Nol innehåller stora mängder bly. Men att föroreningen var så spridd och så ytlig visste vi inte, säger projektledare Torbjörn Andersson.

Arbetet med att sanera också öster om Folketshusvägen drar igång genast och kostar kommunen ungefär en miljon kronor. Vi kommer att gräva ner till naturlig jord och sedan fylla med rena massor. Arbetet tar cirka en vecka.

Hur påverkar det här dig som bor i Nol?

Arbetet innebär att vi stängslar in ännu en markyta. Skolbarnen kommer fortfarande att kunna ta sig fram på gång- och cykelvägar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den