Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bly och hur det hamnade i jorden

Bly är mycket giftigt och var en av beståndsdelarna när Tudors fabrik gjorde batterier i Nol. Troligen är det därifrån blyet i saneringsområdet kommer.

Vi vet inte riktigt när jorden lades dit, men när man på 1960-talet skulle börja bygga bostäder i området behövde man höja marken och fylla ut det fuktiga området runt bäcken.

På bilderna här nedanför ser du hur området har sett ut sedan 1955 fram till i dag. Det blå strecket i den tredje bilden är den kulverterade (överbyggda) bäcken. Den gula linjen visar var saneringsområdet ligger.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den