Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en enkel princip. Från stora värmeanläggningar pumpas uppvärmt vatten ut genom ledningar för att värma ditt hus och ditt varmvatten. Det nedkylda vattnet pumpas sedan tillbaka till värmeanläggningen. I huset sitter en fjärrvärmeväxlare i skåpsstorlek där värmen överförs till det vattenburna värmesystemet och tappvarmvattnet.

Fördelar/nackdelar

Fjärrvärme är ett miljövänligt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. De stora centrala uppvärmningsanläggningarna kan drivas effektivt och miljövänligt med spillvärme eller drivas med effektiva förbränningsanläggningar baserade på förnyelsebara bränslen med effektiv avgasrening. Mindre anläggningar har inte samma möjligheter till service och optimal drift.

Fjärrvärmeväxlaren tar liten plats i din byggnad, är driftsäker, bekymmersfri och prisvärd. En nackdel är att det inte är tekniskt/ekonomiskt möjligt att bygga ut ledningssystemet i glesbebyggda områden.

Fjärrvärmenätet i Ale

Fjärrvärmenätet inom Ale kommun är ett sammanhängande system i tätorterna, från Älvängen i norr till Surte i söder. Fjärrvärmenätet har olika täckning i de olika kommundelarna. Hela systemet är sammankopplat med Göteborgs fjärrvärmesystem. Nätet ägs av Ale Fjärrvärme AB som ägs av Göteborg Energi (91 procent) och Ale kommun (9 procent).

Vad värms fjärrvärmen med?

Fjärrvärmen består av en mix av olika energikällor. Energin till fjärrvärmen i Ale och Göteborg baserar sig till stor del på spillvärme och förnyelsebar energi. Spillvärmen kommer från Sävenäs sopförbränning, Ryaverket och industri i Ale och Göteborg bland annat.

Finns det fjärrvärme till mitt hus? Hur gör jag? Vad kostar det?

Möjligheten att få fjärrvärme beror bland annat på avstånd till ledning och markförhållanden. Var det finns ledningar har Göteborg Energi kartor på.

Prisuppgifter för anslutning hittar du på Göteborg Energis webbplats Länk till annan webbplats.. Vid efteranslutning och långa avstånd påverkas priset. Göteborg Energi hjälper dig att undersöka möjligheterna för anslutning och ge dig pris.

Göteborg Energis kundtjänst når du på telefon 031-62 62 62.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den