Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Biobränsle, ved och pellets

Ved, pellets och andra biobränslen räknas som förnybara energikällor.

Ved

Foto: Caroline Rundlöf/Ale kommun

Uppvärmning med biobränsle

Biobränsle står i dag för cirka en femtedel av Sveriges energiförsörjning och i Sverige är tillgången på biobränsle så stor att det antagligen blir en av de viktigaste energikällorna i framtiden. Biobränsle ger, till skillnad från torv, kol, olja och naturgas (fossilgas), inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären förutom det tillskottet som kommer från transporten och bearbetningen av bränslet.

Exempel på biobränsle för uppvärmning är brännved, pellets av trä, biogas, halm och spannmål. Exempel på biobränsle för fordon är biogas, biodiesel (exempelvis HVO eller RME) och etanol.

  1. Naturvårdsverkets folder om hur du eldar rätt med biobränslen Länk till annan webbplats.

Kombinera med solvärme

Biobränslen är utmärkta att kombinera med solvärme. Det innebär ofta att du slipper elda på sommaren vilket ger dig ett bekvämt och mycket miljövänligt uppvärmningssystem.

Uppvärmning med ved

Vedeldning i panna för uppvärmning är det billigaste alternativet och är ett klimatvänligt alternativ. Braskaminen bjuder på tillskottsvärme och är även reservvärmekälla vid elavbrott, dessutom får vedeldarna en trevlig, men arbetskrävande, hobby på köpet. Vedeldningen kan i olika grad beroende på eldningsutrustning orsaka hälsoskadliga utsläpp i rökgaserna.

Elda med hänsyn

Vedeldning fordrar en del kunskap och hänsyn. Klagomål på rök från braskaminer har förekommit och det finns troligen ett mörkertal angående störningar från rök vid eldning inom områden med tät bebyggelse eller beläget i låglänta områden. Elda med hänsyn, använd torr ved och inget annat, tänd upp snabbt, lagom stor brasa och pyrelda inte är enkla grundprinciper som skall tillämpas. Veden bör få torka minst ett år innan den eldas.

Uppvärmning med pellets

Träpellets är runda stavar med sex eller åtta millimeter i diameter som är gjorda av sammanpressat sågspån och liknande. Pellets är en kostnadseffektiv och miljövänlig uppvärmningsform. 

Pelletspanna/pelletskamin

Pelletseldningssystemet påminner mycket om oljeeldning där systemet har tre huvuddelar; panna, brännare och bränslelager med matning till brännaren. Pelletspannor finns med olika automatiseringsgrad; en panna byggd för pellets är oftast mer underhållsfri än en oljepanna med pelletstillsats. Pelletskaminer är en effektiv värmekälla för många hus.

Pelletseldning kräver skötsel

Pelletseldning kräver tillsyn och skötsel och utrymme för pelletslagring i olika omfattning beroende på vilket leveranssystem för pelletsen du väljer och vilken automatiseringsgrad som din eldstad du har. Leverans av pelletsen kan göras som säck, pall eller bulkleverans (tankbil som blåser in pelletsen).

Cirka två ton pellets motsvarar cirka tre kubikmeter pellets innehåller ungefär lika mycket energi som en kubikmeter olja.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare


Caroline Rundlöf
Telefon: 0303-70 33 33
E-post: energi@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den