Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

En anmälan har gjorts på din fastighet

Utredning av anmälningsuppgifter

Om vi får in en anmälan är vi skyldiga att utreda den. När vi utreder kan ett platsbesök bli aktuellt där vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar uppgifterna mot bland annat de bygglov eller starbesked som finns på fastigheten, plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot lagstiftning och beslut kommer vi i första hand att be dig rätta till det (till exempel ta bort det olovligt uppförda). Du kan även få ett föreläggande att ansöka om bygglov i efterhand, om det finns möjligheter för att beviljas. Kan du inte få bygglov i efterhand, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Vanligtvis är det fastighetsägaren som är byggherre.

I samband med bygg-, rivnings- och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Detta ansvar gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Det innebär att det är byggherren som i förväg ska känna till om en åtgärd kräver lov eller anmälan.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den