Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov och då behövs inga ytterligare handlingar.

I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

Skäl för dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas av samhällsbyggnadsnämnden där det finns särskilda skäl som till exempel:

  • Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Att den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

  1. Processen för strandskyddsdispens, på strandskyddsdelegationen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om strandskydd

Detta är en utbildning för dig som är privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge.
Längd: 20-30 minuter

  1. Strandskyddsdelegationens webbutbildning om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Under sommaren kommer det vara färre bygglovhandläggare samt inspektörer på plats varför telefontiderna kommer att begränsas något. Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Under sommaren gäller följande telefontider:

Vecka 27-28 tisdag och torsdag mellan kl. 09:30 – 11:30

Vecka 29-30 inga telefontider

Vecka 31-32 tisdag och torsdag mellan kl 09:30 - 11:30

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

-tjänster, blanketter

  1. Ansök om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-20 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.