Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov och då behövs inga ytterligare handlingar.

I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

Skäl för dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas av samhällsbyggnadsnämnden där det finns särskilda skäl som till exempel:

  • Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Att den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

  1. Processen för strandskyddsdispens, på strandskyddsdelegationen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om strandskydd

Detta är en utbildning för dig som är privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge.
Längd: 20-30 minuter

  1. Strandskyddsdelegationens webbutbildning om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ska du söka bygglov? Kontakta:
Bygglovshandläggare, Maria Wassén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Bygglovsarkitekt, Dag Widmark
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Ska du söka startbesked? Kontakta:
Byggnadsinspektör, Bengt Wassenius
Telefontid måndag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Waheed Jawadi
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Katharina Bodén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Byggenheten har inga telefontider onsdagar och fredagar, men Kontaktcenter är behjälplig utöver telefontiderna.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

  1. Ansök om strandskyddsdispens

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-03-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.