Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Staket, murar och plank

Det kan krävas bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Ale kommun har beslutat om riktlinjer för att förtydliga gränsdragningen när dessa blir föremål för bygglovsplikt. Bygglovsplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.


Oavsett om staket, murar eller plank kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.


Staket och plank
Enligt Ale kommuns riktlinjer är ett staket eller ett plank som är lägre än 1,1 meter bygglovsfritt. Ett staket eller plank som är högre än 1,1 meter kräver bygglov.

Staket och plank får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter. Se relaterad information.

Mur och stödmur
Enligt Ale kommuns riktlinjer är en mur bygglovsbefriad om den är placerad minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är lägre än 0,5 meter. Höjden räknas där muren är som högst. Övriga murar och stödmurar är oftast bygglovpliktiga. Bygglovsplikten gäller oavsett om muren är fristående eller har en jordfylld sida.

Murens konstruktion bör placeras så att den kan byggas och underhållas från den egna fastigheten. Muren får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter. Se relaterad information.

Övrigt
Ett trådstängsel av genomsiktligt metallnät får uppföras utan bygglov i anslutning till industri och idrottsplats.

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

De ritningar som behövs är

  • Situationsplan där konstruktionens placering, längd samt avstånd till fastighetsgräns redovisas. Nybyggnadskarta (underlag till situationsplan) beställs från kommunen.
  • Fasadritning i skala 1:100 med yttermått. Val av material och kulör ska även beskrivas.
  • Sektionsritning i skala 1:100.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den