Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Staket, murar och plank

Det kan krävas bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Ale kommun har beslutat om riktlinjer för att förtydliga gränsdragningen när dessa blir föremål för bygglovsplikt. Bygglovsplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.


Oavsett om staket, murar eller plank kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.


Staket och plank
Enligt Ale kommuns riktlinjer är ett staket eller ett plank som är lägre än 1,1 meter bygglovsfritt. Ett staket eller plank som är högre än 1,1 meter kräver bygglov.

Staket och plank får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter. Se relaterad information.

Mur och stödmur
Enligt Ale kommuns riktlinjer är murar eller stödmurar bygglovpliktiga om de är högre än 0,5 meter. Höjden räknas där muren är som högst. Bygglovsplikten gäller oavsett om muren är fristående eller har en jordfylld sida.

Murens konstruktion bör placeras så att den kan byggas och underhållas från den egna fastigheten. Muren får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter. Se relaterad information.

Övrigt
Ett trådstängsel av genomsiktligt metallnät får uppföras utan bygglov i anslutning till industri och idrottsplats.

En ansökan om lov ska göras skriftligt och skickas till Ale kommun, sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors eller skickas med e-post till bygg@ale.se.

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Skalenliga ritningar i ett exemplar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

De ritningar som behövs är

  • Plan i skala 1:100 eller annan lämplig skala med yttermått.
  • Vyer från sidan med höjdmått i skala 1:100 eller annan lämplig skala. Val av material och kulör ska även beskrivas.
  • Situationsplan där konstruktionens placering, längd samt avstånd till fastighetsgräns redovisas. Nybyggnadskarta (underlag till situationsplan) beställs från kommunen. Se E-tjänster och blanketter.

Kommunikation i ärendet sker huvudsakligen via e-post, om e-postadress finns angiven i ansökan.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid, måndag, tisdag och torsdag mellan kl. 09:30 – 11:30 på telefonnummer 0303-70 33 30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.