Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rivning

Inom område med detaljplan krävs rivningslov och rivningsanmälan för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför område med detaljplan krävs rivningsanmälan för att riva huvudbyggnader eller delar av huvudbyggnader. För att riva komplementbyggnader och ekonomibyggnader kan anmälan krävas. För vidare frågor, kontakta bygglovsenheten.

Ansökan om rivningslov och rivningsanmälan ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Karta som visar var huset ligger.
  • Fotografier på huset från utsidan.

När fullständig ansökan inkommit påbörjas handläggningen. Rivningsarbeten får inte påbörjas innan man har fått ett startbesked. Vad som krävs för ett startbesked anges i rivningslovet. I regel krävs:

  • Rivningsplan.
  • Miljöinventering.

Gäller ärendet enbart rivningsanmälan bör rivningsplan och miljöinventering bifogas med anmälan. På så sätt kan ett startbesked medges direkt.

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut i enlighet kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Bygglovenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den