Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Utsättning och lägeskontroll

Mätning pågår

Utsättning

Bygglovet anger om utsättning krävs. Utsättningen säkerställer att byggnaden blir placerad i enlighet med bygglovet. Utsättning görs oftast i två steg.

Grovutsättning

I steg ett görs en grovutsättning där hushörnen markeras upp före markarbetet påbörjas. En höjdfix etableras som används till att schakta marken till lämplig nivå.

Finutsättning

När markarbetet är färdigt och det är dags för formläggning så görs en finutsättning. Med hjälp av träprofiler intill hushörnen markeras byggnadens hörn med hjälp av utdragslinjer som är noggranna förlängningar av vanligtvis byggnadens fasad.

Lägeskontroll

Innan det är dags att resa huset (vanligtvis innan gjutning av grundplatta) utförs en lägeskontroll av mätavdelningen för att kontrollera att byggnadens läge överensstämmer med utstakningen och bygglovet.

Utstakning/lägeskontroll i egen regi

Utstakning och lägeskontroll kan även utföras i egen regi av byggherrens sakkunnige om denna först godkänns av geodataenheten på sektor samhällsbyggnad. Sakkunnig ska inneha mätningstekniska färdigheter enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor). Läs mer om vad som krävs på www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

Blankett med ansökan ska skickas in till geodataenheten för godkännande innan utstakning.

Gränsutvisning

Kommunens mätavdelning kan markera fastighetsgränser mot en timkostnad. Dessa markeringar är inte juridiskt bindande. För att en gränsutvisning ska få rättskraft måste det beställas av Lantmäteriet. Kommunen får alltså inte markera ut gränsmarkeringar med tomtrör.

Ledningsanvisning

Förfrågningar om vilka ledningar som finns kan göras på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

För kännedom om kommunala vatten- och avloppsledningar tas kontakt med kommunens VA-avdelning.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den