Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Mätningstjänster

Mätning pågår

Utsättning

Bygglovet anger om utsättning krävs. Utsättningen säkerställer att byggnaden blir placerad i enlighet med bygglovet. Utsättning görs oftast i två steg.

Grovutsättning

I steg ett görs en grovutsättning där hushörnen markeras upp före markarbetet påbörjas. En höjdfix etableras som används till att schakta marken till lämplig nivå.

Finutsättning

När markarbetet är färdigt och det är dags för formläggning så görs en finutsättning. Med hjälp av träprofiler intill hushörnen markeras byggnadens hörn med hjälp av utdragslinjer som är noggranna förlängningar av vanligtvis byggnadens fasad.

Lägeskontroll

Innan det är dags att resa huset (vanligtvis innan gjutning av grundplatta) utförs en lägeskontroll av mätavdelningen för att kontrollera att byggnadens läge överensstämmer med utstakningen och bygglovet.

Utstakning/lägeskontroll i egen regi

Utstakning och lägeskontroll kan även utföras i egen regi av byggherrens sakkunnige om denna först godkänns av geodataenheten på sektor samhällsbyggnad. Sakkunnig ska inneha mätningstekniska färdigheter enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor). Läs mer om vad som krävs på www.lantmateriet.selänk till annan webbplats

Blankett med ansökan ska skickas in till geodataenheten för godkännande innan utstakning.

Gränsutvisning

Kommunens mätavdelning kan markera utredda gränser mot en timkostnad. Dock måste gränskoordinaterna finnas i kommunens databas. Dessa markeringar är inte juridiskt bindande. För att en gränsutvisning ska få rättskraft måste det beställas av Lantmäteriet. Kommunen får alltså inte markera ut gränsmarkeringar med tomtrör.

Ledningsanvisning

Förfrågningar om vilka ledningar som finns kan göras på www.ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För kännedom om kommunala vatten- och avloppsledningar tas kontakt med kommunens VA-avdelning.

Kontakt

Ska du söka bygglov? Kontakta:
Bygglovshandläggare, Maria Wassén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Bygglovsarkitekt, Dag Widmark
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Ska du söka startbesked? Kontakta:
Byggnadsinspektör, Bengt Wassenius
Telefontid måndag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Waheed Jawadi
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Katharina Bodén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Byggenheten har inga telefontider onsdagar och fredagar, men Kontaktcenter är behjälplig utöver telefontiderna.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.