Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Kartprodukter

Kartor för nybyggnation

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in en situationsplan där du på ett kartunderlag redovisar vad som avses byggas samt vart på tomten byggnaden ska placeras. Kartunderlaget tas fram av kommunens mätingenjörer. Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vilken typ av nybyggnation som ansökan gäller. Din situationsplan används sedan som ett underlag i bygglovshanteringen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan och eller vid kommunalt VA. Kartan innebär en fullständig utredning av fastighetsbilden och innehåller information från kartdatabasen samt uppgifter från fältkontroll gällande fastighetsgränser, byggnader, markhöjder, luftburna elledningar och andra detaljer såsom belysningsstolpar. Detaljer som finns på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning och läggs in i kartan. Kartan kompletteras även med eventuella detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort man får bygga med mera.

Kostnad:
Nybyggnadskarta inom detaljplan samt inom verksamhetsområde för VA: 6675 kr
Nybyggnadskarta utom detaljplan men inom verksamhetsområde för VA: 5674 kr
Nybyggnadskarta inom detaljplan men utom verksamhetsområde för VA: 4673 kr 

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta används vid byggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. Förenklad nybyggnadskarta innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i kommunens kartdatabas. Det görs en fullständig utredning av fastighetsbilden med fältkontroll och inmätningar.

Kostnad:
Nybyggnadskarta utom detaljplan och utom verksamhetsområde för VA: 3671 kr

Kartunderlag

Kartunderlag används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad.

Kartunderlag innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i kommunens kartdatabas med kontroll av fastighetsgränser. Fältbesök med kompletterande inmätningar görs. Eventuella detaljplansbestämmelser läggs in.

Kostnad:
Kartunderlag inom detaljplan: 2300 kr
Kartunderlag utom detaljplan: 2000 kr

Enkelt kartunderlag

Enkelt kartunderlag används vid förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt med mera. Enkelt kartunderlag till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell fastighet i kommunens kartdatabas. Det görs inga fältbesök. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser.

Kostnad:
Enkelt kartunderlag: 500 kr

Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarean till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning.

Vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea (t ex fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning) räcker det med en enkel kartutskrift vilken kan skrivas ut från kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnadens placering samt mått på byggnad
  • Vinkelrätt mått från två tomtgränser
  • Föreslagen sockelhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation)

Beställningsblankett

Beställningsblankett finns under E-tjänster & blanketter.

Berörs min fastighet av en detaljplan?

Information om gällande detaljplaner.

Övriga kartprodukter

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Primärkarta

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnad varierar baserat på areal på beställt område och beställt innehåll. En länk till beställningsblanketten finns här på sidan under Relaterad information.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2014 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

Kontakt

Ska du söka bygglov? Kontakta:
Bygglovshandläggare, Maria Wassén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Bygglovsarkitekt, Dag Widmark
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Ska du söka startbesked? Kontakta:
Byggnadsinspektör, Bengt Wassenius
Telefontid måndag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Waheed Jawadi
Telefontid tisdag klockan 09.30–11.30

Byggnadsinspektör, Katharina Bodén
Telefontid torsdag klockan 09.30–11.30

Byggenheten har inga telefontider onsdagar och fredagar, men Kontaktcenter är behjälplig utöver telefontiderna.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.