Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kamin och eldstad

Om du vill installera en kamin eller annan eldstad så ska en anmälan göras. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

För att olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och avgaser som släpps ut från byggnader ska begränsas anger Boverket högsta tillåtna värden för utsläpp till omgivningen. Kraven gäller fastbrännslepanor, vissa typer av rumsvärmare samt oljepannor. Vidare finns krav gällande höjd och placering av skorsten. Höjden på skorstenar påverkar funkion och spridning av rök- och avgaser.

Även placeringen av skorstenen är viktig, så att rök- och avgaser inte förs tillbaka till den egna byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Här hittar du information om eldning, sotning och brandskydd.

Anmälan om eldstad/kamin ska innehålla

  • Ifylld anmälan.
  • Planritning som redovisar eldstadens placering.
  • Fasadritning som redovisar skorstenens höjd och placering.
  • Produktblad som redovisar typgodkännande/tillverkningskontroll för både eldstad och rökkanal.
  • Förslag till kontrollplan.

När fullständig anmälan har kommit in påbörjas handläggningen. Installationen får inte påbörjas innan man har fått ett startbesked.

När installationen är klar krävs ett slutbesked för att eldstaden ska få tas i bruk. För begäran om slutbesked ska sökanden lämna in

  • signerad kontrollplan
  • godkänt besiktningsprotokoll från sotare.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Under vecka 28-32 gäller följande telefontider:

Tisdag och torsdag mellan kl. 09:30 – 11:30

Öppet hus

Öppet hus har ett sommaruppehåll mellan 16 juni och 23 augusti år 2022.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den