Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked undersöker vi om en plats utanför detaljplanelagt område är lämplig att bygga på utan att göra en fullständig bygglovsprövning. Förutom plan- och bygglagen är kommunens översiktsplan och andra styrdokument vägledande. Berörda grannar och remissinstanser får yttra sig om åtgärden.

Vy över öppen äng

Syfte

Syftet med ett förhandsbesked är att du som sökande ska kunna få ett bindande besked innan man påbörjar byggnadsprojektering och lägger ner kostnader på ritningar.

Ansökan om förhandsbesked ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Situationsplan där man ritar in husets ungefärliga placering, tillfartsvägen samt tänkt avloppslösning (reningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt).

Underlaget till situationsplanen beställs hos sektor samhällsbyggnad. Beställnings- och ansökningsblanketter finns via e-tjänster under relaterad information.

Giltighetstid

Ett förhandsbesked är giltigt i två år. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbeskedet. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovprövningen.

Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att en avgift för förhandsbeskedet tas ut enligt kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Under sommaren kommer det vara färre bygglovhandläggare samt inspektörer på plats varför telefontiderna kommer att begränsas något. Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Under sommaren gäller följande telefontider:

Vecka 27-28 tisdag och torsdag mellan kl. 09:30 – 11:30

Vecka 29-30 inga telefontider

Vecka 31-32 tisdag och torsdag mellan kl 09:30 - 11:30

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-12 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.