Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förenklad delgivning i byggärenden

Från och med 1 december 2022 så kommer vi att börja använda oss av förenklad delgivning för byggärenden, det vill säga för bygglov, förhandsbesked, tillsyn och anmälan enligt plan och bygglagen.

Vad är delgivning?

Delgivning är ett samlingsbegrepp för olika metoder som myndigheter kan använda för att skicka eller lämna handlingar till dem som berörs av ett ärende. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.

Så går förenklad delgivning till

Förenklad delgivning innebär att kommunen först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att vara säker på att den som är delgivningsmottagare får avsedd information skickar vi två brev. I det första brevet skickar vi handlingen som ska delges. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att det första brevet har skickats.

Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. Det kan även vara en e-postadress om mottagaren har lämnat en sådan i sitt byggärende. Om breven kommer i retur skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

Har du bara fått kontrollmeddelandet men inte det första med själva handlingen, bör du snarast kontakta byggenheten.

När har du fått del av handlingen?

Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Exempel:

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Du kan även bli delgiven på andra sätt

Vi kan även delge handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven.

Läs din post och dina mejl regelbundet

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat bör du ta del av din post regelbundet, både brev och mejl. Om du inte kan göra det (till exempel på grund av semesterresa) kan du anmäla det i förväg.

Har vi rätt adress till dig?

Tänk på att alltid anmäla adressändring till oss om du har ett pågående byggärende och ange gärna ärendets diarienummer när du kontaktar oss.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den