Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ändrad användning

Om du vill ändra användning av en byggnad eller del av byggnad så kan du behöva bygglov. Exempel på åtgärder som kräver bygglov är ändring från kontor till bostad eller butik till restaurang.

Ansökan om bygglov ska innehålla

  • Ifylld ansökan.
  • Skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.  
  • Uppgift om kontrollansvarig samt behörighetsnivå (krävs inte vid enkla ärenden).
  • Beskrivning av nuvarande användning och vilka ändringar som du vill göra.

De ritningar som behövs vid ansökan är

  • Planritning före och efter ändring i skala 1:100.
  • Fasadritning före och efter ändring i skala 1:100.
  • Karta som redovisar var byggnaden ligger.

Kompletterande uppgifter och utredningar kan komma att behövas beroende på ärendets art. Kontakta gärna en handläggare innan du ansöker.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den