Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Altan

Det krävs generellt bygglov för att uppföra en altan. Det finns dock undantag gällande altan vid bostadshus samt marknära altan. För alla avvikelser gentemot dessa undantag krävs bygglov.

Oavsett om altanen kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Altan vid bostadshus
En altan i nära anslutning till ett en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus bygglovsbefriad om den uppfyller samtliga följande kriterier:

 • byggnaden eller det bebyggelseområdet byggnaderna ligger i inte är värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv (till exempel att byggnaden inte är med i Ale kommuns kulturhistoriska inventering)
 • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset
 • inte är högre än 1,8 meter*
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, eller närmare med grannes medgivande

Altanen behöver i detta fall inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

* Altanen får vara högst 1,8 meter. En altan med risk för fall måste dock omgärdas av ett räcke, vilket får lov att tillkomma. Det är dock viktigt att den bygglovsbefriade altanen inte upplevs som högre än 1,8 meter. Överskridande del över 1,8 meter ska därför skilja sig ifrån inklädnaden under 1,8m avseende utformning. Detta kan enkelt låta sig göras genom att låta räcket ha en annan utformning än inklädnaden. Genomsikten måste dock vara minst 50 procent på den del av byggnationen som överskrider 1,8 meter. Det behövs ingen genomsikt under 1,8 meter från marknivån. Glasräcke räknas som staket om det är genomsiktligt.

Marknära altan
En marknära altan, exempelvis trall, kräver inte bygglov. Som marknära altan räknas en altan som inte är högre än 0,5 meter. Höjden baseras på gränsen för marklov och räknas där altanen är som högst. En marknära altan kan byggas så nära fastighetsgränsen att den kan grundläggas och skötas från egen fastighet. Vattnet som avrinner från altanen ska tas omhand på egen fastighet. Grannarna behöver inte ge sitt medgivande men en stark rekommendation är att vidtala dem vid byggnationer nära fastighetsgränsen för att undvika senare konflikter.

Ansökan om bygglov ska innehålla

 • Ifylld ansökan
 • Situationsplan där altanens placering, mått samt avstånd till fastighetsgräns redovisas. Nybyggnadskarta (underlag till situationsplan) beställs från kommunen
 • Planritning i skala 1:100 med mått
 • Fasader från sidan med höjdmått i skala 1:100
 • Sektion i skala 1:100 med höjdmått
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Under vecka 28-32 gäller följande telefontider:

Tisdag och torsdag mellan kl. 09:30 – 11:30

Öppet hus

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar mellan klockan 14:00-16:30. Öppet hus har ett sommaruppehåll mellan 16 juni och 23 augusti år 2022.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den