Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilda djur

Att bo med djur och natur omkring sig är på många sätt värdefullt men kan också innebära störningar. Fåglar kan exempelvis hålla dig vaken på nätterna och gnagare kan sprida sjukdomar.

Störande vilda djur

Om det är en grupp med djur som stör, till exempel en flock kråkor, hjälper det oftast inte med avskjutning. En ny familj flyttar snart in på den lediga platsen. Det bästa sättet är istället att försvåra för fåglarna att bygga bo och att minska mängden mat som finns tillgänglig.   

Skyddsjakt

Om ett vilt djur orsakar skada eller annan olägenhet kan man i vissa fall få lov att jaga djuret även om det inte är jakttid. Vissa arter får en jakträttsinnehavare lov att jaga utan tillstånd om villkoren för skyddsjakt är uppfyllda. För vissa arter, som till exempel stora rovdjur, behövs tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Om ett vilt djur orsakar en olägenhet enligt miljöbalken kan Miljöenheten hjälpa till med att förmedla kontakt med en skytt. I särskilda fall kan Miljöenheten ge en kommunal skytt i uppdrag att jaga djuret.

Skjutning inom detaljplanelagt område och offentliga platser kräver tillstånd från polisen.

Fastighetsägaren ansvarar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förebygga störningar från fåglar och andra djur. Den som bor i hyreslägenhet ska därför vända sig till sin hyresvärd. Har du egen fastighet men djuren du störs av finns på din grannes mark ska du i första hand vända dig till grannen. Om ni inte kan lösa problemen kan du kontakta Miljöenheten.  

Ibland går det inte att bli av med skadedjur utan avskjutning. Som sista utväg kan Miljöenheten förmedla kontakt med en skytt.

Förslag på förebyggande åtgärder

 • Undvik spill vid fågelmatning.
 • Förpacka avfall väl. Matrester drar till sig djur.
 • Sätt upp nät som hindrar fåglar från att bygga bo.
 • Sätt upp vajrar, piggar eller dylikt för att förhindra fåglar att sitta.
 • Anlita ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning       

Grävling

Om du har problem med att grävling kommer in i trädgården kan du försöka med dessa tips för att försöka hålla grävlingen borta:

 • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget.
 • Föra oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
 • Lägga ut blodmjöl. Då grävlingar inte tycker om lukten av blodmjöl kan man införskaffa det och lägga ut på tomten.

Om du har problem med att grävling gräver sig in under huset bör du sätta igen ingången och täta husgrunden. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. Du kan också försöka avskräcka den genom att sätta ut trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt behövas. Då försöker man oftast att fånga grävlingen i en fälla.

Rådjur

Rådjur kan orsaka skador för människor på skog, i trädgårdar och i trafiken. De kan leda till skador på prydnads- och nyttoväxter i villaträdgårdar och odlingar. Rådjuren är svåra att avskräcka. Det effektivaste sättet verkar vara att stängsla in odlingarna.

Om du vill försöka undvika att rådjur skadar växter i trädgården, utan att sätta upp staket, finns det olika saker du kan prova:

 • Välj plantor som rådjuren inte tycker om, till exempel backsippa, adonis, temynta, vallmo, malört, pion, daggkåpa, Mose brinnande buske, daglilja och lupin. Magnolia, berberis, syren, snöbär och oxbär är träd och buskar som rådjuren inte rör. Vill du ha lökväxterna ifred kan du odla liljor, balkansippor, kejsarkrona, allium samt påsk- och pingstliljor. Dina favoritväxter kan du rädda genom att plantera lavendel bredvid dem. Även extremt taggiga och giftiga växter undviker rådjuren.
 • Doppa oasisbitar i en blandning av ammoniak, vatten och blodmjöl. Sätt bitarna på pinnar och stick ner dem mellan växterna.
 • Strö ut benmjöl och blodmjöl i oblandad form runt eller på växterna.
 • Strö ut tvålflingor eller cayennepeppar.
 • Häng upp ull eller avklippt hår i träd eller buskar.
 • Spruta urin på växterna.
 • Häng upp speglar, som avger reflexer, i buskarna.

Rådjur som förstör i trädgårdar anses inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att vidta åtgärder mot rådjur. Jakt på rådjur får utföras av jakträttsinnehavare under jakttid. Det är inte tillåtet med skyddsjakt på rådjur.

Älg

Om du är störd av älg kan du kontakta jägare som tillhör Ale jaktvårdskrets. De kan försöka mota bort älgen och på så sätt lösa situationen utan att älgen skjuts.

 1. Kontaktuppgifter till jägare Pdf, 90 kB.

Om det inte hjälper, och älgen kanske ändå behöver skjutas, ska polisen kontaktas på telefonnummer 114 14.

Fridlysta djur

Vissa djur är fridlysta och dessa får inte fångas, dödas eller skadas. Om störningen är tillräckligt stor kan Länsstyrelsen ge dispens från bestämmelserna. Vilka arter som är fridlysta kan du läsa om på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skadade vilda djur

Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand.

Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel kan du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, enligt jaktlagstiftningen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att ta hand om skadade djur. Tillstånden gäller vanligen igelkott, ekorre, hare samt fredade fåglar. Vården ska ges under överinseende av veterinär.

Döda vilda djur

Vilda döda djur kan normalt lämnas kvar ute i naturen.

Om du hittar en död älg eller hjort ska det anmälas till polisen på telefonnummer 114 14. Polisen är skyldig att se till att djuret tas omhand. Även vissa andra djur, framför allt rovdjur och vissa fågelarter, som hittas döda ska anmälas till polisen.

Sidan kontrollerades av:

den