Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skyddsjakt

Om ett vilt djur orsakar skada eller annan olägenhet kan man i vissa fall få lov att jaga djuret även om det inte är jakttid. Vissa arter får en jakträttsinnehavare lov att jaga utan tillstånd om villkoren för skyddsjakt är uppfyllda. För vissa arter, som till exempel stora rovdjur, behövs tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Om ett vilt djur orsakar en olägenhet enligt miljöbalken kan Miljöenheten hjälpa till med att förmedla kontakt med en skytt. I särskilda fall kan Miljöenheten ge en kommunal skytt i uppdrag att jaga djuret.

Skjutning inom detaljplanelagt område och offentliga platser kräver tillstånd från polisen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den