Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fiber på landsbygden

För att ge så många som möjligt tillgång till bredband genom fiberanslutning stöttar Ales kommun enskilda hushåll, byalag och föreningar som vill komma igång med utbyggnad av fiber.

Varför är fiberutbyggnad viktigt för dig?

Som kommuninvånare finns det flera tydliga fördelar med fiber:

 • Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
 • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster, med mera.
 • Möjliggör distansarbete och distansstudier.
 • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nedmonteras).
 • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
 • Värdet på din fastighet ökar.

Kommunen stöttar med bredbandssamordnare

Ales landsbygd är inte tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut bredband med hög kapacitet. Utbyggnaden måste istället ske genom ideellt engagemang i fiberföreningar där kommunen stöttar utvecklingen med en bredbandssamordnare.

Bredbandssamordnaren hjälper till med att:

 • Engagera kommuninvånarna.
 • Stötta bildandet av fiberföreningar.
 • Kommunicera mellan föreningar.
 • Förenkla processer där kommunen är en part.
 • Informera om möjligheter till bidrag.

Fiberföreningar

Idag finns det fiberföreningar som täcker så gott som hela Ales landsbygd. Bor eller verkar du i någon av föreningarnas områden och vill ha fiber, kontakta respektive fiberförening.

 1. Hjartumsfiber.se Länk till annan webbplats.
 2. Starrkarrsfiber.se Länk till annan webbplats.
 3. Skepplandafiber.se Länk till annan webbplats.
 4. Prassebofiber.se Länk till annan webbplats.
 5. Tungefiber.se Länk till annan webbplats.
 6. Alvhem-Nygård

Kartan visar ungefärligt täckningsområde för fiberföreningarna.

Karta över fiberföreningarna i Ale

Källa: Google Maps

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den