Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa.

Lufttemperatur

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20°C och 23°C. Lufttemperaturen i en bostad bedöms vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18°C eller varaktigt överstiger 24°C. På sommaren kan man tillfälligt acceptera temperaturer upp till 28°C.  

I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20°C och golvtemperaturen minst 18°C.

Drag

Drag gör att kroppen blir kall och orsakar obehag. Drag kommer bland annat genom otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.

Tänk på att inte skymma element med mögler eller gardiner eftersom det kan hindra elementet från att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Om du upplever problem eller störning

Vänd dig i första hand till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den