Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det naturligtvis viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa.

Lufttemperatur

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20°C och 23°C. Lufttemperaturen i en bostad bedöms vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18°C eller varaktigt överstiger 24°C. På sommaren kan man tillfälligt acceptera temperaturer upp till 28°C.  

I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20°C och golvtemperaturen minst 18°C.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.

Drag är detsamma som en lokal nedkylning av kroppen och är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Luftfuktighet

Människan trivs bäst vid en relativ luftfuktighet på 40–60 procent. Undersökningar har dock visat att många hus har låga relativa luftfuktigheter. Det beror ofta på att vi ventilerar för mycket på vintern. När kall luft utomhus tas in och värms upp till rumstemperatur blir den mycket torr. Minskad luftomsättning vintertid liksom sänkt inomhustemperatur ökar den relativa luftfuktigheten.

Problem med temperatur och drag i bostaden

Om du hyr bostad och har problem med inomhusklimatet bör du kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Du som bor i bostadsrätt bör istället kontakta styrelsen.

Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till Miljöenheten.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den