Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Invasiva arter

I Ale kommun har vi flera olika invasiva främmande växter. De vanligaste är parkslide, blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka och kanadensiskt gullris. Arterna sprids och bekämpas på olika sätt.

Jätteloka.

Jätteloka. Foto: Naturvårdsverket.

Vem ansvarar för bekämpningen?

Enligt lag är det markägaren som ansvarar för att bekämpa invasiva växter och hindra att de sprider sig (EU-förordning nr 1143/2014 samt den svenska förordningen om invasiva främmande arter 2018:1939). De lagarna inkluderar jättebalsamin och jätteloka. Däremot finns inte parkslide och blomsterlupin med i EU-förordningen och därför omfattas de inte av lagkravet.

Så jobbar kommunen

Vi jobbar just nu med att kartlägga var i kommunen det finns främmande invasiva växter, och i vilken omfattning. Dessutom arbetar vi med att förhindra spridning när vi sköter våra grönytor och hanterar avfallet.

Detta kan du som privatperson göra

Rapportera

Hjälp oss hitta alla platser med invasiva främmande växter genom att rapportera dina fynd till www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. så att vi kan skapa en bild över situationen här i Ale.

Hantera avfall på rätt sätt

Det är viktigt att hantera avfall från främmande invasiva växter så att de inte sprids ytterligare. Växtdelar ska skickas på förbränning och inte läggas på komposten eller i naturen!

Mer information om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter.

Bekämpa arter som omfattas av lagstiftning

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är en ettårig ört och sprider sig enbart via frön somslungas ut från de mogna frukterna. När man bekämpar jättebalsaminen rycks plantan upp eller slås av innan blomning och frömognad.

Länk till Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Jätteloka

Jättelokan sprider sig framför allt med frön och en planta producerar mellan 1 500 och 100 000 frön. Plantan har en giftig växtsaft som kan orsaka brännskador, så använd handskar och heltäckande kläder vid hantering.

Länk till Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kort film om bekämpning av jätteloka Länk till annan webbplats.

Bekämpa arter som inte omfattas av lagstiftning

Parkslide

Om beståndet inte sprider sig är rådet att låta parksliden bara stå kvar. Gör inget om du inte måste! Parkslide sprider sig vegetativt via växtdelar och är den mest svårbekämpade arten vi har. Vid störning kan plantan skicka ut långa jordlöpare och bilda nya bestånd upp till 7 meter från växtplatsen, och det räcker också med 1 g rotfragment för att bilda en ny planta.

Parkslide och byggnader

De kraftiga rötterna kan tränga in i vattenledningar och byggnader. Detta kan vara problematiskt i främst äldre byggnader där rötterna kan hitta sprickor och håligheter att ta sig igenom. I Sverige är detta fortfarande relativt ovanligt jämfört exempelvis Storbritannien.

Länk till Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länk till kort film om bekämpning av parkslide Länk till annan webbplats..

Fler arter

Naturvårdsverkets webbplats om bekämpning av invasiva främmande växter på land Länk till annan webbplats.

Metodkatalog för bekämpning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

  • Ingen giltig användare vald.

den