Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det är fuktigt kan mögel börja tillväxa inomhus.

Ibland kan man uppleva obehaglig lukt i ett hus. Lukten biter sig ofta fast i kläder och annat. Oftast känner man lukten tydligast när man kommer in i huset utifrån, sedan vänjer sig näsan snabbt och man får svårt att känna lukten.

Fukt och mögel kan ge hälsobesvär

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel och bakterier växa till. Dessutom kan fuktskador leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner, vilket i sin tur kan skapa kemiska ämnen i luften. Det finns samband mellan fukt i byggnader och till exempel astmasymtom. Det är inte helt klarlagt vilka ämnen som orsakar besvären, men fukt- och mögelskador måste åtgärdas.

Orsaker och symtom

De vanligaste orsakerna till mögel inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, framför allt i bad- och duschrum. Dålig ventilation i bostaden kan också leda till fuktskador.

Andra vanliga orsaker till fukt och mögel kan vara:

 • Fuktiga material som byggs in.
 • Otillräckligt kapillärbrytande (det vill säga material som inte suger upp/drar åt sig vätska) material under bottenplattan.
 • Otillräckligt ventilerade krypgrunder.
 • Dålig dränering av grunden.
 • Trämaterial som får kontakt med fukt i bottenplattan.
 • Otillräcklig ventilation i huset.
 • Läckande tak, stuprör eller vattenläckor.

Tecken på fukt- och mögelskador

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattan eller tapeten, eller att färg flagnar och lossnar. Mögel luktar vanligtvis, och ofta känner man lukten innan man ser några tydliga tecken i bostaden. En stor mängd silverfiskar kan tyda på för hög fukthalt i badrum eller angränsande rum.

Det här kan du göra i förebyggande syfte

Du kan förebygga fukt- och mögelskador i badrum genom att tänka på följande:

 • Håll rent under badkar och rengör golvbrunnen regelbundet. Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanliga och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Du kan få bort fläckarna genom vanlig grovrengöring.
 • Använd duschdraperi och torka bort vattnet på golvet för att minska fukten i badrummet.
 • Öppna fönster och dörr efter dusch och bad så att badrummet vädras.
 • Undvik att hänga mycket tvätt på tork i badrummet.
 • Kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar.
 • Undvik att borra hål i närheten av duschen, då kan vatten läcka in i väggen.
 • Installera inte tvättmaskin och torktumlare utan att först kontakta fastighetsägaren.
 • En god ventilation i hela bostaden minskar risken för fukt- och mögelskador. Se till att hålla alla tillufts- och frånluftsventiler öppna och vädra regelbundet.

Om du får problem

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador.

Du som bor i hyreshus och misstänker en fukt- eller mögelskada i lägenheten ska i första hand kontakta fastighetsägaren.

Du som bor i en bostadsrätt vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Du kan kontakta Miljöenheten om du inte får hjälp av fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och eventuellt ett konsultföretag för att få råd.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den