Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Eldar man på rätt sätt samt rensar och sotar regelbundet blir eldningen och brandförloppet i eldstaden effektivt och energibesparande.

Varför sotar man?

Kommunen är i brandförebyggande syfte ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778), reglerar detta.

Sotning innebär rengöring och har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Verksamheten är indelad i två delar; sotning och brandskyddskontroll.

  1. Mer information om brandskyddskontroll

Vem utför sotningen, hur går det till?

Kommunen har avtal med Nomida AB för genomförande av sotning. Bohus Räddningstjänstförbund alternativt Nomida kan efter godkänd kurs utfärda tillstånd att genomföra sotning på egen hand för den egna fastigheten. Tillståndet är personligt och fastighetsstyrt.

  1. Nomida AB webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Information om egensotning på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När det är dags för sotning blir du normalt meddelad via posten och anvisningar finns på meddelandelappen. Om du har tillstånd att sota själv gäller inte detta.

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda intervaller, så kallade frister och de är olika långa beroende på vilken typ av eldstad det gäller. Fristerna för sotning har bestämts av kommunen:

  • Konventionell vedpanna – 3-4 gånger per år.
  • Konventionell vedpanna med keramik – 2 gånger per år.
  • Pelletspanna – 2 gånger per år.
  • Lokaleldstad som ej är den primära värmekällan – 1 gång vart tredje år.
    Tätare frister kan efter beslut tillämpas av brandskyddsskäl.

Vad kostar sotning?

Avgifter och arvoden för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunen efter centrala direktiv från skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Ett exempel på avgift för en enfamiljsvilla med en vedpanna, inga extra kanaler och att stegen är rest av fastighetsägaren blir:

Administrationsavgift 66 kronor + grundavgift 81 kronor + objektsavgift 223 kronor + moms 93 kronor =  463 kronor (avrundat heltal).

Nedan kan du se taxan i en sammansatt tabell. Avgiften för varje åtgärd grundar sig på den fastställda tidsfaktorn i minuter multiplicerad med det aktuella timpriset som är 440 kronor. Summan är exklusive moms.

Sotningstaxa 2019
Objektstid minuter

Objektspris exkl. moms. Avrundat.

1. Objekt i småhusGrundavgifterGrundavgift helårsbostad

11

81 kr

Grundavgift fritidshus

20

147 kr

ObjektsavgifterVärmepanna olja

25,32

186 kr

Värmepanna fast bränsle

30,32

223 kr

Braskamin

22,50

164 kr

Lokaleldstad

20,00

147 kr

TilläggsavgiftFörbindelsekanal 1–2,5 meter

3,84

28 kr

Förbindelsekanal 2,6–5,0 meter

9,48

70 kr

Förbindelsekanal mer än 5,0 meter


Utgår timersättning

Dammsugning av objekt (avgift utgår efter överenskommelse med fastighetsägaren om denne inte själv omhändertar sotet).

5

37 kr

2. Övriga objekt, störreVärmepanna större än ca 60 kW


Kontakta Nomida för pris

3. Övriga administrativa avgifterHämtning av stege

6

44 kr

Administrationsavgift

9

66 kr

Timersättning

60

440 kr

Sent återbud
Besök som ej kunnat genomföras


343 kr


Utförare

Nomida AB
Telefon: 0703-810 818 (vardagar 07.00–13.00)
E-post: info@nomida.se
Webbplats: www.nomida.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudman för brandskyddskontrollen är Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-06-04 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.