Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska förhindra bränder. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. 

Varför utförs brandskyddskontroll?

Kommunen är i brandförebyggande syfte ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778), reglerar detta.

Verksamheten är indelad i två delar; sotning och brandskyddskontroll.

  1. Mer information om sotning

Vem utför brandskyddskontroll och vad innebär det?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Bohus Räddningstjänstförbund har avtal med GÖSAB.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. I dokumentationen framgår vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen. Du får detta protokoll av skorstensfejarmästaren efter det att kontrollen har utförts.

När det är dags för brandskyddskontroll av din anläggning meddelas du normalt via brev.

Utförare av brandskyddskontroll

GÖSAB
Telefonväxel: 0303-15151
E-post: info@gosab.se
Webbplats: www.gosab.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den