Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska förhindra bränder. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. 

Vem utför brandskyddskontroll och vad innebär det?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Ale kommun har avtal med Nomida ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. I dokumentationen framgår vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen. Du får detta protokoll av skorstensfejarmästaren efter det att kontrollen har utförts.
När det är dags för brandskyddskontroll av din anläggning meddelas du normalt via brev.

Hur ofta sker brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen sker med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 och 6 år, till exempel:

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

3 år: Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

6 år: Vid eldning:

  • Med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
  • I mycket begränsad omfattning.
  • I panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.

6 år: Om eldning sker med annat bränsle.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning

3 år: Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

6 år: Vid eldning med annat bränsle.

Lokaleldstäder

3 år: Vid eldning med fasta bränslen.

6 år: Om eldstaden:

  • Används i mindre omfattning.
  • Är belägen i fritidshus.
  • Eldas uteslutande med gas.
  • Eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

Ett fritidshus där någon är bokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

Att avgöra om en lokaleldstad är att hänföra till 3 eller 6 års brandskyddskontrollfrist är i grunden en bedömningsfråga för vilken brandskyddskontrollanten bör ha kompetens att avgöra. I de flesta fall är det relativt uppenbart vilken brandskyddskontrollfrist som är tillämpbar. Naturligtvis finns det fall då det eldas i sådan omfattning att bedömningen blir svårare.

Imkanaler

För imkanaler i restauranger och storkök ska kontrollfristen vara 2 år.

Vad kostar brandskyddskontroll?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll som reglerar den avgift du som fastighetsägare ska betala för arbetet.

Exempel på brandskyddsavgift för en villa med en eldstad och rökkanal: Inställelseavgift 120 kronor + kontrollavgift 475 kronor + moms 148,75 kronor = 743,75 kronor.

Tilläggsersättningar kan förekomma för till exempel temperaturmätning, tryckmätning, rörtrycksprovning eller läckagemätning.

Sammanställning av olika kostnadsposter i taxan enligt nedanstående tabell.

Taxa brandskyddskontrollÅtgärd

Minuter för åtgärd

Kostnad exkl. moms

Inställelseavgift småhus

11,4

120 kr

Inställelseavgift fritidshus

20,4

215 kr

Kontrollavgift eldstad med rökkanal

45

475 kr

Kontrollavgift ytterligare eldstad

20

211 kr

Timersättning


633 kr

 

Utförare

Nomida AB
Telefon: 0703-810 818 (vardagar 07.00–13.00)
E-post: info@nomida.se
Webbplats: www.nomida.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudman för brandskyddskontrollen är Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-09-28 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.