Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Eldning, sotning och brandskydd

Oavsett om du tänkt elda utomhus eller vill förebygga bränder i hemmet genom sotning och brandskyddskontroll, gäller det att ha koll på vilka lagar och regler som gäller.

Elda utomhus

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe.

  1. Mer information om att elda utomhus

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskyddskontroll utförs för att förebygga bränder. Det har även betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778), ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll genomförs.

Kommunen har avtal med GÖSAB AB Länk till annan webbplats. för genomförande av sotning och brandskyddskontroll. Bohus Räddningstjänstförbund alternativt GÖSAB kan efter godkänd kurs utfärda tillstånd att genomföra sotning på egen hand för den egna fastigheten. Tillståndet är personligt och fastighetsstyrt.

  1. Mer information om sotning
  2. Mer information om brandskyddskontroll

Räddningstjänsten

På räddningstjänstens webbplats kan du läsa mer om hur du kan göra din vardag både säkrare och tryggare. Där finns bland annat information om brandvarnare, sotning och eldning utomhus.

  1. Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den